ІНВЕНЦІЯ

(лат. inventio — винахід, винайдення) поняття риторики, яким означається перший етап підготовки виступу: помисел, пошук думки, добір відомостей, вибір теми, відшукування способів розв’язання проблеми, нагромадження даних. Основні етапи інвенції: вибір теми, уточнення загального і конкретного стану теми (хто?, що?, де?, коли?, для чого?) , нагромадження доказів.

Стилістичні терміни 

ІНВЕРСІЯ →← ІНВЕКТИВА

T: 0.061786254 M: 3 D: 3