ВСТАВНІ СЛОВА, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ

засіб стилістичного синтаксису. Слова, словосполучення і речення, які вводяться в інше речення, але синтаксично з ним не пов’язані, інтонаційно відокремлюються від нього і вносять додаткові повідомлення, уточнення чи пояснення до змісту основного речення.

Стилістичні терміни 

ВУЛЬГАРИЗМИ →← ВОЛІНТИВ, ВОЛЮНТАТИВ

T: 0.06657439 M: 3 D: 3