ІНВЕРСІЯ

(від лат. inversio — перестановка) стилістична фігура, яка створюєтся зворотним порядком слів у реченні, щоб підкреслити значення інверсованих одиниць і посилити виразність мовлення.

Стилістичні терміни 

T: 0.032274978 M: 1 D: 1