ІНВЕРСІЯ

(від лат. inversio — перестановка) стилістична фігура, яка створюєтся зворотним порядком слів у реченні, щоб підкреслити значення інверсованих одиниць і посилити виразність мовлення.

Стилістичні терміни 

ІНКЛЮЗИВ →← ІНВЕНЦІЯ

T: 0.050650897 M: 3 D: 3