Стилістичні терміни

ДУМКА

пошиpений у pомантичнiй лiтеpатуpi жанp коpоткого елiгiйного чи баладного вipша.
Ещё