Стилістичні терміни

ЕВФОНІЯ

(від гр. еuphonia — добре, приємне) милозвучність мови, а також дотримання мовцями правил фонетичних чергувань: і — й, у — в, би-б та ін.
Ещё