Стилістичні терміни

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ

(від лат. excludere виключати) винятковий для когось, чогось.
Ещё