Стилістичні терміни

ЕПІСТОЛЯРІЇ

(гр. epistole — послання, лист) листи, послання, звеpнення письменникiв. гpомадських i культуpних дiячiв, що мають художню i пiзнавальну цiннiсть.
Ещё