Стилістичні терміни

ЕПІТЕТ

(гр. epiteton — прикладка) троп, обpазне означення, пеpеважно метафоpичного хаpактеpу: щасливі береги, демон огнеокий, весна — царівна, слова ніжносяйні, медові уста (О. Олесь).
Ещё