Стилістичні терміни

ЕПІФОРА

(від гр. epiphora — перенесення, повторення) стилістична фігура, протилежна анафорі, полягає у повторенні одних і тих же елементів у кінці кожного паралельного рядка.
Ещё