Стилістичні терміни

ЕПАНАЛЕПСИС

(гр.epanaleрsis — повторення, повернення) повтор слова у кінці однієї синтаксичної конструкції і на початку іншої або кільцевий повтор (на початку і в кінці висловлення): Я його знаю, знаю багато років, знаю так, як ніхто з вас його не знае.
Ещё