Стилістичні терміни

ЗАБАРВЛЕННЯ

додаткові стилістичні відтінки мовних одиниць, що надають висловленню чи тексту певного характеру (урочистості, книжності, просторічності тощо).
Ещё