Стилістичні терміни

ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА, ОНОМАТОПЕЯ

(від гр.onomatopoіia — звуконаслідування) стилістичний засіб у художніх текстах для відтворення звукових ситуацій, створення акустичного фону і звукових образів. Наприклад: Цок-цок, цок-цок… — за небокрай козацький кінь прудкий (Л. Ротач).
Ещё