Стилістичні терміни

ЗМІНА ЗНАЧЕННЯ, СЕМАНТИЧНА ЗМІНА, СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК

семантичні явища в стилістиці, що виявляються у звуженні, розширенні або зміщенні значення слів і виразів, в результаті чого виникають нові стилістичні засоби — фігури слова: тропи.
Ещё