Стилістичні терміни

КАДАНС

(фр. сadence, від лат. сadens — падає, закінчується) тип мелодики мовлення, характерний для кінця фрази при оповідній моделі мовлення.
Ещё