Стилістичні терміни

ІНТРОДУКЦІЯ

(лат. іntroduction) те саме, що й вступ.
Ещё