Стилістичні терміни

КОНКЛЮЗІЯ

(лат. сonclusio — кінець, закінчення) те саме, що й висновки.
Ещё