Стилістичні терміни

ЛІНГВІСТИЧНА СТИЛІСТИКА

мовознавча наука про стилі, стилістичні засоби мови і прийоми їх використання.
Ещё