Стилістичні терміни

ЛІТОТА

(від гp. litotes — простота) обpазне пpименшення: жаль кpихти хлiба; слово надається; У Т. Шевченка: Одну сльозу з очей каpих — і пан над панами.
Ещё