Стилістичні терміни

ЛЕКСИКА НЕЙТРАЛЬНА

слова, що не мають стилістичного забарвлення і стильового призначення, можуть з однаковим успіхом вживатися в усіх стилях. У стилістичній парадигмі вони є нейтральною основою, домінантою, до якої додаються стилістично забарвлені синоніми, утворюючи синонімічний ряд: говорити — ректи, промовляти, виступати, базікати.
Ещё