Стилістичні терміни

ЛЕКСИКА ФАМІЛЬЯРНА

слова, що вживадться у спілкуванні, не обтяженому етичними нормами, безцеремонна лексика: братан, трьоп, шмакодявка.
Ещё