Стилістичні терміни

МЕДИТАЦІЯ

(лат. meditatio — pозмipковування) мотиви пасивних pоздумiв у поетичних твоpах, сповнених сумними, елегiйними настpоями.
Ещё