Стилістичні терміни

МЕЛОДИКА

(від гр. melodos — співзвучний) звукова крива фразової інтонації, композиційна ознака тексту.
Ещё