Стилістичні терміни

МОНОЛОГ

(від гр. monos — один і logos — слово, мовлення) функціонально-комунікативий вид мовлення однієї особи, не розрахований на словесну реакцію інших.
Ещё