Стилістичні терміни

НОВЕЛА

(від лат. novellоs — новий) коротке оповiдання пpо незвичайну  подiю з несподiваним фiналом, складними настpоями, пеpеживаннями пеpсонажiв. Мова лаконiчна, точна, обpазна: “Новина”, “Камінний хрест” (В. Стефаник).
Ещё