Стилістичні терміни

НОРМА

(від лат. norma — правило) систематизована сукупність ознак мови, що сприймається як взірець для всіх мовців.
Ещё