Стилістичні терміни

ОБРАЗ

1) особлива форма естетичного освоєння світу, при якій збігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність — на відміну від наукового пізнання, що подається у формі абстрактних понять 2) персонаж у художньому творі 3) те саме, що й риторична фігура аба троп.
Ещё