Стилістичні терміни

ІМІТАЦІЯ

(лат. іmitatio — наслідую) стилістичний прийом, яким створюється повна ілюзія чиєїсь манери мовлення або письма.
Ещё