Стилістичні терміни

ПАРАБОЛА

(від гр. parabole — зіставлення, порівняння) притча, коротка казка, анекдот, алегорична розповідь повчально-моралізаторського змісту, яку включають до тексту твору, щоб активізувати увагу слухачів.
Ещё