Стилістичні терміни

АБСОЛЮТНА ТЕПЕРІШНІСТЬ

(лат. аbsolutus — необмежений) те саме, що й історична теперішність.
Ещё