Стилістичні терміни

ПАРЕНТЕЗА

(гр. parenthesis — внесення) введення у фразу елементів, не пов‘язаних з нею синтаксично (вставні і вставлені слова, словосполучення і речення): Вже почалось, мабуть, майбутнє. оце, либонь, вже почалось (Л. Костенко).
Ещё