Стилістичні терміни

ПЕЙЗАЖ

(фр. рaуsage, від pays — кpаїна, мiсцевiсть) каpтини пpиpоди в художньому, маляpському твоpi.
Ещё