Стилістичні терміни

ПЛЕОНАЗМ

(гр. pleonasmos — перебільшення) надмірність слів у фразі або тексті з погляду точної передачі думки. Різновидами плеоназму може бути тавтологія, перифраза, лексична надлишковість.
Ещё