Стилістичні терміни

ПОЛІПТОТА, ПОЛІПТОТОН

(гр. polyptote — багато і відмінок) фігура, що миістить у собі повтор основного іменника чи дієслова: Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє (Д. Павличко).
Ещё