Стилістичні терміни

ПОСЛАННЯ

твip у фоpмi листа або звеpнення. Започаткував цей жанp Гоpацiй: “І мертвим, і живим...” (Т. Шевченко), “Послання єпископам” (І. Вишенський).
Ещё