Стилістичні терміни

ПРИКЛАДКА, АПОЗИЦІЯ

слово (або конструкція) з означальною функцією, яке стоїть в тій же позиції, що й означуване: воїни-герої, земля-мати, ріка Десна.
Ещё