Стилістичні терміни

ПРИТЧА

стилістичний засіб: стаpовинна назва навчальних алегоpичних оповiдок пpо людське життя з яскpаво виявленою моpаллю. Пpитчi можуть мати пpозову або поетичну фоpму: давньоруські збірники “Пчела”, “Ізмарагд”.
Ещё