Стилістичні терміни

ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ

стилістичні засоби (лексеми) в художньому тексті, що характеризують мовлення персонажів певних професійних груп: пара, академзаборгованість, навантаження, вікно, лекція, аудиторія (у викладачів); камбуз, компас (у моряків); мартен, вагранка (у металургів).
Ещё