Стилістичні терміни

РЕДУПЛІКАЦІЯ

(від лат. reduplico — подвоюю) морфологічний повтор.
Ещё