Стилістичні терміни

РЕКОМПОЗИЦІЯ

(від лат. recompositio) прийом відтворення попередньої форми слова, виразу, тексту.
Ещё