Стилістичні терміни

АВТОР

(лат. аu(с)tor — створювач) творець тексту, промови, наукового дослідження тощо.
Ещё