Стилістичні терміни

СИЛЕПСИС

(лат. syllepse — поєднання) стилістично зумовлене порушення правил узгодження, риторична фігура або змішаний троп, що полягає в неправильному узгодженні підмета і присудка, коли 1) підмет — займенник третьої особи, а присудок — дієслово у наказовому способі 2) підмет — займенник першої особи, а присудок — дієслово у наказовому способі і т. ін.: Часом і досі ще здається мені, що й зараз поклепай хто-небудь косу за моїм вікном, я зразу помолодшав би, подобрішав і кинувся до роботи (О. Довженко); А я візьми та й скажи (З усн. мовл.).
Ещё