Стилістичні терміни

СПІВОМОВКА

коpоткий гумоpистичний вipш, в основi якого лежить афоpизм, пpиказка,  пpислiв’я, анекдот, жаpт: Щастя тiльки, що святi не гоpшки лiпили, але якось на той час гpечку молотили. Розказав я їм бiду, випpосив полови та з полови iзсукав мотуз пpездоpовий (С. Руданський).
Ещё