Стилістичні терміни

СТИЛІСТИКА ЗАГАЛЬНА

вивчає стилістичні проблеми мов і мовної діяльності — стилістичні універсалії.
Ещё