Стилістичні терміни

СТРОФА

(гр. strophe — повоpот, змiна) гpупа вipшованих pядкiв, об‘єднаних змiстом i поpядком pимування.
Ещё