Стилістичні терміни

ТЕЗА

(від гр. thesis — положення, твердження) фігура думки, яка в лаконічній формі містить основне змістове навантаження повідомлення.
Ещё