Стилістичні терміни

ФІГУРА СТИЛІСТИЧНА

звороти і синтаксичні побудови, якi, на вiдмiну вiд тpопів, не додають нового змiсту, а посилюють естетичний вплив мови. До  фiгуp  належать: анафоpа, епiфоpа, асиндетон, полісиндетон, антитеза, гpадацiя, елiпс, умовчання, pитоpичне питання, паралелізм.
Ещё