Стилістичні терміни

ЧУЖА МОВА

протилежність авторській мові. Залежно від засобів передачі чужої мови вона поділяється на пряму, непряму і власне пряму мову.
Ещё