Стилістичні терміни

АДГОРТАЦІЯ

(лат. аdhortatio — заохочення) те саме, що й протропа.
Ещё