Стилістичні терміни

ІМПЛІКАЦІЯ

(від. лат. implicatio — тісно зв’язую) логічна операція, за допомогою якої з двох висловлювань утворюється умовне висловлювання за схемою: Якщо…, то.
Ещё