Стилістичні терміни

ВАРІАНТ

(від лат. variаns — змінний). Є варіанти є комбінаторні, факультативні й стилістичні — стилістичне поняття, за яким допускаються паралельні форми.
Ещё